Dit is baie belangrik by Voetspoortjies Kleuterskool om elke kind spesiaal te laat voel, hulle moet aandag en liefde in 'n opvoedingsomgewing ervaar, te same net speel en groei.


Kleuterskoolprogram

Skoolkwartale

Kwartale stem ooreen met die staatskole:

Termyn
Skool Begin
Skool Eindig
Weke
Skool Dae
1
11 Januarie
31 Maart
12
55
2
18 April
30 Junie
11
54
3
24 Julie
6 September
10
43
4
9 Oktober
6 Desember
09
43

Die skool is oop tydens skoolvakansies, maar wel gesluit op alle publieke vakansiedae asook dae soos vooraf gereël – die skool sal ook gesluit wees gedurende die eerste week van die Junie/Julie vakansie en sluit vroeër tydens die Desember vakansie. Tydens vakansies is daar proefstudente wat ‘n vakansieprogram met die kinders volg.

Kleuterskoolprogram

Daaglikse aktiwiteite

‘n Volgehoue dagprogram is beplan om gebalanseerde leeraktiwiteite aan te bied. Leeraktiwiteite, beide formele en informele speelaktiwiteite, word beplan vir elke dag.

Voetspoortjies volg ‘n volledige en omvattende kleuterskoolprogram:

 • Bybellesse elke dag
 • Temabesprekings
 • Aanleer van liedjies en rympies
 • Aanleer van nuwe konsepte   (vorms, kleure, gesyferdheid, tydsbegrip, getalname, tel)
 • Skriftelike werk(graad 00 en graad 000)
 • Pennetjiebord, ryg, “brainyblocks”, sortering, legkaartbou,   begrippendiagram.
 • Motoriese handvaardighede(knip,plak)
 • Skeppende aktiwiteite (verf, knip, plak, dooskonstruksie, soutkeramiek, bak en brou)
 • Speel met verskeie teksture
 • Storielees en luister
 • Ontwikkelingspele en kleutermusiek
 • Baie buitespel

Die temas wissel elke 2de of 3de week.

Temas vir 2016

 • My liggaam(ek)
 • Gesondheid en veiligheid
 • My huis
 • Familie
 • Ruimte
 • Speelgoed
 • Seisoene
 • Vervoer
 • Padveiligheid
 • Reptiele
 • Troeteldiere
 • Nooddienste
 • Hout
 • Insekte
 • Wilde diere
 • Voëls
 • Plaas
 • Water
 • See
 • Jesus se geboorte


Ons is opgewonde oor ons kinders en die ouers se betrokkenheid. Besoek ons vandag en word deel van ons Voetspoortjie-familie!

Neem asb die vrymoedigheid om enige tyd met ons te gesels indien daar enige probleme or navrae sou wees.Dagprogram: Constantia Park & Garsfontein

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

7:00-9:00

Aankomstyd

(binne/buitespel)

7:00-9:00

Aankomstyd

(binne/buitespel)

7:00-9:00

Aankomstyd

(binne/buitespel)

7:00-9:00

Aankomstyd

(binne/buitespel)

7:00-9:00

Aankomstyd

Binne/buitespel)

08:00

Ontbyt / Pap

08:00

Ontbyt / Pap

08:00

Ontbyt / Pap

08:00

Ontbyt /Pap

08:00

Ontbyt /Pap

9:20-9:50

Mattyd:

Bybelstorie,rympies,

liedjies,aanleer van

konsepte en

temabespreking.

9:20-9:50

Mattyd

9:20-9:50

Mattyd

9:20-9:50

Mattyd

9:20-10:00

Mattyd

9:50-10:00

Snackie tyd

(eie kosblikkie)

9:50-10:00

Snackie tyd

(eie kosblikkie)

9:50-10:30

Snackie tyd

(eie kosblikkie)

9:50 – 10:00

Snackie tyd

(eie kosblikkie)

9:50 - 10:00

Snackie tyd

(eie kosblikkie)

10:00

Buitespel

10:00

Buitespel

10:00

Buitespel

10:00

Buitespel

10:00

Buitespel

10:40-11:30

Skeppende aktiwiteite

11:30 – 12:00

Buitespel

10:40

Persepsiële werk

11:15 – 11:45

Buitespel

10:40 -  11:30

Skeppende aktiwiteite

11:30 – 12:00

Buitespel

10:40

Persepsiële werk

11:15 – 11:45

Buitespel

11:45

Ontwikkelingsspele

10:40 -11:30

Bak en brou

12:30

Middagete

12:30

Middagete

12:30

Middagete

12:30

Middagete

12:30

Middagete

13:00

Slaaptyd

13:00

Slaaptyd

13:00

Slaaptyd

13:00

Slaaptyd

13:00

Slaaptyd

14:00 – 17:30

Buitespel

14:00 – 17:30

Buitespel

14:00 – 17:30

Buitespel

14:00 – 17:30

Buitespel

14:00 – 17:30

Vryspel/Waterspel/Video

15:00

Broodjietyd

15:00

Broodjietyd

15:00

Broodjietyd

15:00

Broodjietyd

15:00

Broodjietyd


*14:00 – 15:30  = Vryspel op die agterste speelterein [CP]

*15:30 – 17:00 = Vryspel op die voorste speelterein [CP]

* Buitemuurse aktiwiteite nie aangetoon nie

* Slaaptyd word ingeruim vroeg in die dag vir die Muisklas; Nagapieklas en Kameelperdjies® 2014 Voetspoortjies Kleuterskool en Naskool