Dit is vir ons by Voetspoortjies baie belangrik dat elke kind spesiaal voel. Deur 'n liefdevolle opvoedingsomgewing te skep glo ons die kinders ontwikkel tot hul maksimum potensiaal. Daar word baie aandag gegee aan leeraktiwiteite en kreatiwiteit. Maar ons glo kinders moet steeds baie speel en so speel-speel leer hulle op hulle beste!


Voetspoortjies Inligting

Skooltye: Constantia Park & Garsfontein

Skooltye

7:00 - 17: 30 Voldag
Die skool sluit amptelik om 17:30nm.

Halfdag Inskrywings: Kinders wat slegs vir halfdag ingeskryf is, moet tussen 12:30nm en 13:00nm afgehaal word

Aankomstyd: 7:00  -  9:00

Met aankomstyd sal daar opvoedkundige speelgoed en aktiwiteite uitgepak wees. Die kinders kan hulleself binne die klaskamer konstruktief besig hou of buite speel.

 • Stiptelik om 9:00 begin die formele program.
 • Smiddae moet die kinders asb niks later as 17: 30 afgehaal word nie. Indien ‘n ouer moontlik laat gaan wees, moet ons asb telefonies (nie per sms) in kennis gestel word sodat addisionele reëlings getref kan word.
 • Na 17:30 sal daar nie meer onderwyseresse op die terrein wees nie.
 • Ouers of Voogde moet asseblief kinders na hulle klaskamers vergesel.
 • Geen kind mag die skool verlaat sonder ‘n volwassene nie.


  Ons is opgewonde oor ons kinders en die ouers se betrokkenheid. Besoek ons vandag en word deel van ons Voetspoortjie-familie!

  Neem asb die vrymoedigheid om enige tyd met ons te gesels indien daar enige probleme or navrae sou wees.


  Daaglikse aktiwiteite:

  ‘n Volgehoue dagprogram is beplan om gebalanseerde leeraktiwiteite aan te bied. Leeraktiwiteite , beide formele en informele speelaktiwiteite , word beplan vir elke dag.

  Voetspoortjies volg ‘n volledige en omvattende kleuterskoolprogram:

  • Bybellesse elke dag
  • Temabesprekings
  • Aanleer van liedjies en rympies
  • Aanleer van nuwe konsepte   (vorms, kleure, gesyferdheid, tydsbegrip, getalname, tel)
  • Skriftelike werk(graad 00 en graad 000)
  • Pennetjiebord, ryg, “brainyblocks”, sortering, legkaartbou,   begrippendiagram.
  • Motoriese handvaardighede(knip,plak)
  • Skeppende aktiwiteite (verf, knip, plak, dooskonstruksie, soutkeramiek, bak en brou)
  • Speel met verskeie teksture
  • Storielees en luister
  • Ontwikkelingspele en kleutermusiek
  • Baie buitespel

  Die temas wissel elke 2de of 3de week.

  Temas:

  • My liggaam(ek)
  • Gesondheid en veiligheid
  • My huis
  • Familie
  • Ruimte
  • Speelgoed
  • Seisoene
  • Vervoer
  • Padveiligheid
  • Reptiele
  • Troeteldiere
  • Nooddienste
  • Hout
  • Insekte
  • Wilde diere
  • Voëls
  • Plaas
  • Water
  • See
  • Jesus se geboorte

  Afwesighede

  Ouers moet skool skakel voor 09:00 indien kleuter afwesig gaan wees.

  Kwartale stem ooreen met die staatskole

  2019 Skool Termyne

  Termyn
  Skool Begin
  Skool Eindig
  Weke
  Skool Dae
  1
  9 Januarie
  15 Maart
  10
  48
  2
  2 April
  14 Junie
  11
  55
  3
  9 Julie
  20 September
  11
  53
  4
  1 Oktober
  4 Desember
  10
  47

  Die skool is oop tydens skoolvakansies, maar wel gesluit op alle publieke vakansiedae asook dae soos vooraf gereël – die skool sal ook gesluit wees gedurende die eerste week van die Junie/Julie vakansie. Tydens vakansies is daar proefstudente wat ‘n vakansieprogram met die kinders volg.

  Administrasie en instandhoudingsfooi: Net van toepassing op inskrywings vir 2016

  • Die administrasie, instandhouding en onderhoud van die terrein en klaskamers kos verskriklik baie en om die hoë standaard te handhaaf word ‘n addisionele bedrag van R750 per kind per jaar gehef (R187,50 per kwartaal) . Die fondse help ons regtig baie elke jaar! Daar sal kwartaalliks aan u gekommunikeer word wat ons met die gelde gedoen het.
  • Instandhoudingsfooie moet asb by onderskeie onderwyseresse kontant inbetaal word.

  Verversings en Voedsel

  Houdings teen-oor kos ontwikkel vroeg in ons kinders se lewens. Die kos wat hulle eet het ‘n invloed op hul welstand, fisieke groei, vermoë om te leer sowel as hulle algehele gedrag. Om matig te eet, ‘n verskeidenheid van voedsel te eet en om in ‘n ontspanne atmosfeer te eet – is gesonde gewoontes vir jong kinders om aan te kweek.

  Kleuters se sintuie is nog besig om te ontwikkel en word hulle blootgestel, met behulp van ons etes en verversings, aan verskillende smake, teksture en reuke.

  Etes en verversings is by gereëlde geskeduleerde tye en onder toesig van onderwyseresse en assistente.

  • Ontbyt (pap) word  08 : 00 bedien. 
   • Elke kind bring hulle eie kosblik met gesonde kos en ‘n sappie en/of water skool toe vir hulle 10 : 00 snack - bv. neute, groentestokkies, kaas, vrug, droë vrugte, ryskoekies, rosyne ens
   •  Om 12 : 30 word middag ete voorsien, waarna die kinders ‘n halfuur rustyd kry
   •  om 15 : 00 kry hulle weer ‘n broodjie en ‘n sappie.
  • In geval van allergieë, moet Voetspoortjies reeds tydens inskrywings daarvan ingelig word.
  • Kinders met allergieë moet beskerm word teen kontak met diè probleem kos. Indien nodig, en met toestemming van ouers/voogde, sal inligtingting oor die kleuter se allergieë in die kombuis geplaas word.
  • Geen lekkergoed mag van die huis af saamgebring word nie – Behalwe op ‘n Vrydag. Neem ook in ag dat ons bak en brou Vrydae – moet dus nie te veel lekkergoed inpak nie.
  • Woensdag is SNOEPIEDAG

  Verjaarsdae

  Verjaarsdae is ‘n hoogtepunt in enige kind se lewe en ons deel graag daarin.

  • Reël vroegtydig met onderwyseres om oorvleuling van partytjies by die skool te voorkom
  • Ouers is welkom om verversings te voorsien.

  Benodighede & Skryfbehoeftes

  Die volgende moet asb aan die begin van elke jaar by onderskeie onderwyseresse ingehandig word.

  • 4 x Prit
  • 1 x Skêr
  • 1 x pak gekleurde karton
  • 1 x pak gekleurde papier
  • 1 x Pakkie vetkryte ( 2-3 jariges) Verkieslik die dik driehoekige vetkryte – dit leer hulle om die potloodgreep te bemeester.
  • 1 x Uitdraai vetkryte (4 – 5 jariges) en 1 pakkie inkleurpotlode.
  • 2 x Bokse tissues (kan ook aan begin van elke kwartaal ingehandig word)
  • 4 x Pakkies Wet Wipes per kwartaal – ons gebruik glad nie waslappies nie

  Daaglikse benodighede:

  • ‘n Tassie / sak wat duidelik gemerk is met u kind se naam
  • ‘n Ekstra stelletjies skoon klere per dag. Neem weersomstandighede in ag
  • Truitjie / baadjie
  • Sonskerm
  • Doeke en boudsalf indien nodig
  • Kussing en kombersie (vir al die klassies behalwe die Leeus en Bere)

  Ander:

  Herwinning

  Ons doen ‘n beroep op u as ouers om enige herwinbare materiale by die huis bymekaar te maak en skool toe te stuur. Die waarde van herwinning word by die kleuter aangeleer en hulle kan sien dat weggooigoed weer hergebruik kan word om iets te maak.


  Evaluasie Verslae

  Deurlopend assesering vind plaas en die kinders word 2 keer per jaar formeel geëvalueer in terme van vordering. Elke ouer ontvang ‘n volledige verslag. (Mei en November).


  Buitemuurse aktiwiteite

  Aan die begin van die jaar word ander buitemuurse aktiwiteite gedemonstreer en slegs twee ander aktiwiteite- wat die meeste inskrywings het - word dan gekies, omrede kleutermusiek verpligtend is.

  • Tumbling Tigers
  • Ruggakids
  • Kleutermusiek
  • Gymmathstix
  • A+ Students
  • Buildingblocks


  Uit- en Instappies:

  Uit- en instappies is ‘n belangrike geleentheid om te leer en kennis te versterk wat reeds in die klaskamer behandel is.

  Ouers sal aan die begin van die jaar ‘n jaarprogram met belangrike datums ontvang. ‘n Nuusbrief sal ook aan die begin van elke kwartaal uitgegee word wat die volgende belangrike inligting sal bevat: Datums, vertrektyd, tyd van terugkeer en die bestemmingsplek.

  Ouers (mammas) is baie welkom om enige in- en uitstappie mee te maak – ons hou piekniek en kuier heerlik saam.

  Tydens uitstappies, sal daar voortdurend toesig oor die kinders wees. Kinders sal in klein groepies verdeel word en aan ten minste 2 volwassenes toegeken word. Kinders word voortdurens getel.

  Noodhulp, sowel as ‘n noodhulp tassie sal ten alle tye beskikbaar wees gedurende die uitstappies.

  Kommunikasie

  Voetspoortjies Kleuterskool maak gebruik van omsendbriewe (geskrewe notas), informele gesprekke met die ouers en sms’e om met ouers te kommunikeer.

  Elke kind ontvang ook ‘n notaboekie met sy naam op. Indien u enigeiets met ons wil deel, skryf dit asseblief in die boekie neer. Gaan ook asseblief die boekie daagliks deur vir enige boodskappe / versoeke vanaf die onderwysers. Die Nagapies (CP), Olifantjies (CP), Kameelperde (CP) en Hasies (GF) se daaglikse doekruiling, etes en vloeistowwe ingeneem word ook hierin opgeteken. 

  Oopdeurbeleid

  Ouers en Voogde is enige tyd van die dag welkom om die klaskamers/skool te besoek. Ouers ontvang ook die hekkode (wat gereeld verander word) sodat hulle enige tyd die skool kan besoek. Wees asseblief net konsidererend om nie klasse te ontwrig tydens ‘n besoek nie.

  • Ouers is hartlik welkom om enige probleme met ons te kom bespreek. Julle kan vooraf afsprake maak, sodat ons sonder enige onderbrekings kan gesels
  • Skakel gerus vir Lette / Ilanza tussen 08:00 vm en 13:00 nm vir ‘n afspraak of om ‘n probleem te bespreek
  • Ons versoek dat u die onderwyseresse verkieslik sms/whats app tydens skoolure om ontwrigting van klassies te voorkom

  Veiligheid

  Voetspoortjies se personeel doen alles in hulle vermoë om u kind so veilig moontlik te hou. Kameras is geinstalleer en net Lette & Ilanza het deurentyds, via hul selfone, toegang tot beeldmateriaal.

  Kleuters mag nêrens sonder toesig speel nie – spesifieke speelterreine word ook op spesifieke tye gebruik om die skoonmaak en toesighouding te vergemaklik.

  Medikasie beleid en prosedures

  1.       Uitsluiting van siek kinders

  Vir die gesondheid en veiligheid van al die kinders, is dit noodsaaklik dat siek kinders nie skool toe gebring word nie. As julle kind enige van die simptome gedurende die nag ontwikkel, sal hy/sy nie die volgende dag by die skool toegelaat word nie :

  • Koors – meer as 38 ̊C
  • Braking
  • Diaree
  • Pink eyes
  • Brongites
  • Kroep

  Siek kleuters mag na die volgende tydperke terugkeer skool toe:

  • Waterpokkies : een week na aanvang (of wanneer letsels korsagtig is)
  • Witseerkeel: 24 uur na die aanvanklike medikasie gegee is
  • Braking en diaree : 24 uur na laaste episode
  • Pink eyes/ ande oog-infeksie : totdat simptome verdwyn

  Wanneer kinders deur die loop van die dag siek word by die skool, sal die ouers/voogde gekontak word, daar sal versoek word dat die kind by die skool afgehaal word. Indien ‘n kind se koors 38.3  ̊C is, sal die ouer in kennis gestel word en dan word u genoodsaak om u kind te kom haal. Om hierdie rede, versoek ons dat ons ten alle tye opgedateerde kontakbesonderhede het van die ouers/voogde van die kinders. Dit is u verantwoordelikheid om enige veranderinge rakende kontakbesonderhede aan te meld.

  In die tussentyd, sal ons u kind in ‘n plek hou om te rus.

  2.       Medikasie prosedures

  GEEN MEDISYNE MAG IN KLEUTERS SE TASSE GEBêRE WORD NIE !!!

  Die skool sal alleenlik medikasie toedien met skriftelike goedkeuring van ouers/voogde.

  Medikasie moet deur ouer self in die kleuter se kommunikasieboekie neergeskryf word.

  Die volgende inligting moet verskaf word t.o.v medisyne

  • Naam van medikasie
  • Kleur van medisyne (in spuit)
  • Hoeveelheid van medisyne
  • Tyd wanneer medisyne toegedien moet word.

  Indien moontlik kan medisyne reeds tuis in ‘n spuit opgetrek word, gemerk met kind se  naam en van, en in ‘n ziplock sakkie gesit word. Die sakkie moet ook duidelik gemerk word met kind se naam en van.

  Hierdie maatreël is om oordosering te voorkom en daardeur die kleuters en onderwysers te beskerm.

  Waar moontlik moet die eerste dosering van die medisyne by die huis reeds gegee word om enige allergiese reaksies te kan waarneem.

  NB ! *** Geen setpille sal aan kleuters toegedien word nie ***

  3.       Noodgeval prosedures:

  Tydens ‘n noodgeval, sal die kleuter deur ‘n aangewysde persoon na die naaste privaat hospitaal vervoer word.

  4.       Bloedbeleid

  Alle beserings sal met die nodige sorg hanteer word, maar waar bloed betrokke is, word die volgende voorsorg getref:

  • Personeel sal handskoene ten alle tye dra
  • Bloeding sal so spoedig moontlik gestop word
  • Wonde sal ontsmet word
  • Kleuters sal ten alle tye beskerm word deur nie aan bloed blootgestel te word nie.

  5.       Rook Beleid

  In ooreenstemming met die Departement van Gesondheid se reëls en regulasies, is alle areas by Voetspoortjies rookvry. Geen rokery word toegelaat op die skoolterrein of binne sig van kinders nie.

  Algemene Inligting

  Kleredrag

  • Ouers word versoek om seker te maak dat kleuters gemaklik aangetrek is, om met gemak te kan speel en vuil te word- speel met verf, sand ens is deel van die kinders se daaglikse aktiwiteite.
  • Alle klere moet gemerk word. Daar is ‘n boks met verlore klere – indien iets vermis word – gaan loer gerus daarin.
  • Dogtertjies moet asseblief tights onder hulle rokkies aantrek.
  • Die kinders kan op Vrydae in die somermaande met hulle swemklere onder hulle klere skool toe kom vir waterspel. In die winter of op ‘n reëndag kyk ons DVD ‘s op Vrydae.
  • T-hempies is beskikbaar om te koop wat tydens in- en uitstappies gedra word saam ‘n denim broekie.

  Speelgoed

  • Eie speelgoed mag glad nie van die huis af saam skool toe gebring word nie.  Dit veroorsaak  bakleiery en die speelgoed gaan nie weer heel terug huis toe nie.

  Uitreik Program

  Voetspoortjies ondersteun Mamelodi Kleuterskool [School of Knowledge] vanaf 2015 – daar is reeds berge versit deur ouers en borge. Die kleuterskool is afhanklik van enige hulp, bydraes en of donasies – indien julle enige bydraes wil lewer – kan dit by Lette ingegee word.  Ons probeer hulle help om in hulle basiese behoeftes te voorsien en Voetspoortjie leerders leer ook so van Ubuntu en die waarde van gee en dankbaarheid. Aan die begin van elke kwartaal word ‘n behoeftelys opgestel en enige bydrae groot of klein is welkom.

  Skoolfonds - Constantia Park & Garsfontein

  Die fooie is vooruitbetaalbaar voor die 3de van elke maand, let wel ‘n boete van R50 (+ rente) word gehef vir laat betalings. Anne Marie gaan van die volgende reëling gebruik maak – Geel brief indien gelde nog uitstaande is teen die 3de en ‘n rooi brief – wat hopelik net in uiterste gevalle nodig sal wees – indien u ‘n rooi brief ontvang – moet u eers alle agterstallige skoolfonds betaal voor u, u kleuter mag terug bring skool toe. Om konstant ‘n uitstaande diens te kan lewer het ons u samewerking nodig om u kind se skoolfonds betyds te betaal.

  Korting van R50 vir die tweede kind en ‘n derde kind word toegestaan. (R100 in totaal)

  Daar is ongelukkig geen korting indien u die jaar se skoolfonds vooruit betaal nie (behalwe waar dit ‘n 2de / 3de kind is)

  ***Gebruik asb jou kind se naam en van as verwysing as u ‘n betaling maak.

  Opsies:

  • Halfdag opsie                   2019: R2900,00

  • Voldag opsie                2019: R 3000,00

  NB NB NB *** Skoolfonds is betaalbaar oor 12 Maande ***

  Skoolfonds verhoging word jaarlikse volgens die eienaars se diskresie op die 1ste Januarie verhoog.

  Rekeningstate word maandelikse aan ouers gestuur via e-pos.

  NB!!! Indien u enige reëlings rakende skoolfonds wil tref moet u asseblief net vir Anne Marie kontak – Sy hanteer alle finansiële sake van die skool.

  Let wel – alle addisionele gelde moet asseblief in kontant na die skool gestuur word (koevertjies word uitgedeel) – dit word op klaslyste aangeteken en dit reflekteer nie op u faktuur nie.


  Registrasiegeld

  2019 se registrasiegeld beloop R750,00 per kind betaalbaar voor 1 Oktober 2018. Die gelde word aangewend vir die instandhoudings- en administrasie fooi vir 2019. (Gebruik asb u kind se naam en van + REG17 as verwysing)

   Kennisgewing

   Daar moet asb een kalendermaand kennis gegee word indien u kind Voetspoortjies verlaat gedurende die jaar. Fooie word bereken oor ‘n 12 maande periode – dus, kan ons ongelukkig nie kennismaand vir Novembermaand aanvaar nie.


   Finansies

   Anne Marie Ttappous hanteer die skool se finansies en kontroleer die betalings. As daar enige navrae, probleme of versoeke is, skakel haar gerus.

   Tel: 082 789 7453.


   Bankbesonderhede

   Voetspoortjies Constantia Park
   Voetspoortjies Garsfontein
   Reknr: 408 405 5885 Reknr: 407 045 6366
   Absa Tjek Absa Tjek

   Eienaars

   Ilanza Liebenberg 082 412 2692 Constantia Park
   Lette Barnard 082 853 4358 Constantia Park & Garsfontein


   Finansies

   Anne Marie Ttappous 082 789 7453 Finansies en admin


   Facebook blad:

   Gaan “Like” gerus ons blad op facebook : Voetspoortjies Kleuterskool


   Dit is vir ons regtig baie belangrik dat die kinders gelukkig moet wees in Voetspoortjies Kleuterskool!  Dit is die personeel van Voetspoortjies se wens dat elke kind se selfvertroue sal toeneem en dat elke kind geliefd en spesiaal sal voel.  Neem asb die vrymoedigheid om enige tyd met ons te gesels indien daar enige probleme sou wees. Ons is opgewonde dat jy en jou kind(-ers) deel word van ons Voetspoortjie familie!

   Lette-Marie & Ilanza   ® 2014 Voetspoortjies Kleuterskool