Dit is vir ons regtig baie belangrik dat die kinders gelukkig moet wees in Voetspoortjies Kleuterskool! Dit is die personeel van Voetspoortjies se wens dat elke kind se selfvertroue sal toeneem en dat elke kind geliefd en spesiaal sal voel.